TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka sp.p.

ul. Kornela Ujejskiego 12/7,

30-102 Kraków

tel. +48 12 444 14 96 lub +48 12 444 14 89

fax: +48 12 444 14 97

biuro@triloka.pl