kancelaria rzeczników patentowych i kancelaria adwokacka.

Kim jesteśmy

Co robimy

Jesteśmy kancelarią rzeczników patentowych i kancelarią adwokacką. Świadczymy usługi w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej i zarządzania nią oraz w zakresie prawnej obsługi obrotu produktowego przede wszystkim w branżach farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej, spożywczej i chemicznej. Posiadamy również doświadczenie w obsłudze podmiotów z branż materiałów budowlanych i wykończeniowych, meblarskiej, zabawkarskiej, turystycznej, wydawniczej, reklamowej i in., jak również w rozwijaniu przedsiębiorczości internetowej. Świadczymy usługi w zakresie uzyskiwania praw własności intelektualnej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oznaczeń geograficznych i in.) utrzymywania ochrony oraz unieważniania tych praw, komercjalizacji własności intelektualnej oraz dochodzenia naruszeń praw własności intelektualnej, przeciwdziałania tym naruszeniom i likwidacji ich skutków. Świadczymy również usługi w zakresie prawnej obsługi obrotu, zwłaszcza w zakresie zapewniania zgodności z wymogami prawa administracyjnego (tzw. compliance), m. in. produktami leczniczymi, kosmetycznymi, chemii gospodarczej, napojami alkoholowymi, żywnością, materiałami budowlanymi.
WIĘCEJ WIĘCEJ