Katarzyna Paprzycka

Rzecznik patentowy. Wspólnik. 

Absolwentka biotechnologii (Politechnika Wrocławska) oraz podyplomowych studiów prawa własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2005 roku pracuje w zespole rzeczników patentowych jednej z największych uczelni technicznych w Polsce, która jednocześnie jest wymieniana w gronie najaktywniejszych podmiotów pod względem zgłoszeń patentowych. Konsultantka regionalnego Ośrodek Informacji Patentowej we Wrocławiu, Prelegentka licznych konferencji i seminariów w zakresie własności intelektualnej.

W niemal 10-letniej praktyce rzecznika patentowego specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedzin nauk przyrodniczych, w szczególności z biotechnologii, chemii, farmacji oraz mechaniki, jak również w badaniach patentowych.

Kontakt: katarzyna.paprzycka@triloka.pl