Maciej Czarnik

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy. Wspólnik kancelarii. 

Absolwent biologii i filozofii (Uniwersytet Jagielloński). W latach 2004-2011 pracował w centrum transferu technologii jednego z największych uniwersytetów w Polsce, gdzie zajmował się koordynacją działań związanych z transferem wiedzy i technologii oraz promocją przedsiębiorczości. Prelegent wielu szkoleń oraz konferencji dot. kwestii ochrony własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości akademickiej. W latach 2010-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora centrum rozwoju leków utworzonego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 2018-2023 pełnił tam funkcję specjalisty ds. praw własności intelektualnej. W 2022 roku został europejskim rzecznikiem patentowym po ukończeniu egzaminów kwalifikacyjnych EQE (ang. European qualifying examination). Pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym.

W praktyce rzecznika patentowego specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentów, wzorów użytkowych oraz w zgłoszeniach wzorów przemysłowych.

Współredaktor publikacji związanych z tematyką innowacyjności m.in. Nauka i Biznes: refleksy i refleksje (Uniwersytet Jagielloński 2005) oraz Oblicza innowacji (Klub Eureka 2004), współautor prac zbiorowych Finansowanie projektów innowacyjnych. Poradnik dla przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska akademickiego (Małopolska Agencja Energii i Środowiska 2007), Nauka i Biznes: strategie współpracy (Uniwersytet Jagielloński 2006).

W latach 2006-2008 członek Zespołu ds. Rozwoju Biogospodarki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Współautor raportu Stan i kierunki rozwoju Biogospodarki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2007).

Współzałożyciel i prezes fundacji Centrum Innowacyjnego Społeczeństwa oraz przewodniczący stowarzyszenia Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w latach 2018-2023.

Kontakt: maciej.czarnik@triloka.pl