dr Dominik Czaplicki

Ekspert z dziedziny nauk przyrodniczych oraz współpracy z zagranicznymi partnerami.

Ukończył biotechnologię (2003) na Uniwersytecie Jagiellońskim i na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk biologicznych (2009). Posiada doświadczenie badawcze z zakresu biochemii, biotechnologii oraz biologii nowotworów.

W latach 2008-2012 pracował w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), gdzie był odpowiedzialny za tworzenie oferty technologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk o życiu i przy tej okazji uzyskał dodatkowe doświadczenie związane z ochroną praw własności przemysłowej.

W latach 2011-2018 jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Biotechnologii, Biochemii i Biofizyki UJ brał udział w projektach badawczych z zakresu biotechnologii medycznej, a także prowadził kursy i warsztaty dotyczące własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości w branży life science.

W latach 2018-2022 był menadżerem inwestycyjnym w TERRA Seed (wcześniej ABAN Fund) – funduszu wysokiego ryzyka inwestującym w innowacje na wczesnym etapie rozwoju (tzw. seed capital). W tej roli poszukiwał projektów inwestycyjnych, prowadził analizy technologiczne i finansowe oraz monitorował realizację prac badawczo-rozwojowych przez spółki portfelowe funduszu.

Kontakt: dominik.czaplicki@triloka.pl