Dr Dominik Czaplicki

Pracownik naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył biotechnologię (2003) na Uniwersytecie Jagiellońskim i na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk biologicznych (2009). Aktualnie bierze udział w projekcie z zakresu biotechnologii medycznej, posiada także doświadczenie badawcze w biochemii i biologii nowotworów.

 

W latach 2008-2012 pracował w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), gdzie był odpowiedzialny za tworzenie oferty technologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk o życiu i przy tej okazji uzyskał dodatkowe doświadczenie związane z ochroną praw własności przemysłowej.