dr Marcin Ożóg LL.M.

Rzecznik patentowy, adwokat. Partner.

Jest absolwentem prawa (Uniwersytet Jagielloński, Vrije Universiteit Brussels) doktorem nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Specjalizuje się i praktykuje w zakresie postępowań rejestrowych, sądowych, arbitrażowych i spornych dotyczących praw własności przemysłowej, audytów i wycen praw własności intelektualnej oraz wdrożeń systemów zarządzania własnością intelektualną. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w tych dziedzinach.

Autor i współautor szeregu prac z zakresu prawa regulacyjnego, prawa reklamy oraz prawa własności przemysłowej w tym monografii Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych (C.H. Beck, 2011) i System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna (Lexis Nexis Polska, 2010), Zawód rzecznika patentowego w Polsce w latach 1918-1949 na tle rozwoju ówczesnego prawa własności przemysłowej (Instytut Allerhanda, 2018), komentarza do ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (red. P. Ślęzak; C.H. Beck, 2017), jak również prac zbiorowych Cyber Law in Poland (Kluwer Law International, 2011), IT law in Poland (Verlag Medien und Recht, 2008), Prawo reklamy i promocji (Lexis Nexis Polska, 2007), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Pracownik naukowy Instytutu Allerhanda, Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, WIPO/PPO Mediatior in Trademark Disputes, Członek AIPPI – Standing Committee on IP Office Practice and Procedures z ramienia sekcji polskiej AIPPI.